New Jersey Nets Owner Mikhail Prokhorov

New Jersey Nets Owner Mikhail Prokhorov

Alexander Zemlianichenko Jr/Bloomberg

New Jersey Nets owner Mikhail Prokhorov.