NDRC Chairman Zhang Xiaoqiang

NDRC Chairman Zhang Xiaoqiang

Nelson Ching/Bloomberg

Vice chairman of China's National Development and Reform Commission Zhang Xiaoqiang.