Nanjing Mayor Ji Jianye

Nanjing Mayor Ji Jianye

ImagineChina

Ji Jianye, mayor of Nanjing, attends a meeting in Nanjing, Jiangsu province, China, on Jan. 25, 2010.