Myanmar's President Thein Sein

Myanmar's President Thein Sein

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Thein Sein, Myanmar's president puts on his safety helmet before touring a plant Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, Japan.