Myanmar President Thein Sein

Myanmar President Thein Sein

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Thein Sein, Myanmar's president.