Medvedev Fires Moscow Mayor Luzhkov

Medvedev Fires Moscow Mayor Luzhkov

Alexey Sazonov/AFP/Getty Images

Moscow Mayor Yury Luzhkov was fired by Russian President Dmitry Medvedev.