Masayuki Oku

Masayuki Oku

Akio Kon/Bloomberg

Masayuki Oku, chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.