Li Shufu, chairman of Zhejiang Geely Holding

Li Shufu, chairman of Zhejiang Geely Holding

Nelson Ching/Bloomberg

Li Shufu, chairman of Zhejiang Geely Holding Co.