Kynikos Associates Founder James Chanos

Kynikos Associates Founder James Chanos

Daniel Acker/Bloomberg

Kynikos Associates Founder James Chanos.