Julia Gillard, Australia's prime minister

Julia Gillard, Australia's prime minister

Carla Gottgens/Bloomberg

Julia Gillard, Australia's prime minister.