Juan Diego Florez

Juan Diego Florez

Marty Sohl/Metropolitan Opera via Bloomberg

Juan Diego Florez in "Le Comte Ory."