Jin Jiang CEO Bernold Schroeder

Jin Jiang CEO Bernold Schroeder

Jin Jiang International Hotel Management Co. via Bloomberg

Jin Jiang International Hotel Management Co Chief Executive Officer Bernold Schroeder.