Jean-Rene Fourtou

Jean-Rene Fourtou

Scott Eells/Bloomberg

Vivendi SA Chairman Jean-Rene Fourtou.