Japanese Finance Minister Yoshihiko Noda

Japanese Finance Minister Yoshihiko Noda

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Japanese finance minister Yoshihiko Noda.