James Lasdun

James Lasdun

Nina Subin/Farrar, Straus and Giroux via Bloomberg

James Lasdun, author of "Give Me Everything You Have: On Being Stalked."