IPO-Seeking China Companies Pay More to Avoid Boards Going Naked

IPO-Seeking China Companies Pay More to Avoid Boards Going Naked

Nelson Ching/Bloomberg

A man walks through Alibaba.com Ltd.'s headquarters in Hangzhou, Zhejiang Province, China.