Hangzhou Wahaha Group Chairman Zong Qinghou

Hangzhou Wahaha Group Chairman Zong Qinghou

Nelson Ching/Bloomberg

Hangzhou Wahaha Group Chairman Zong Qinghou.