Guoco Group Chairman Quek Leng Chan

Guoco Group Chairman Quek Leng Chan

Goh Seng Chong/Bloomberg

Quek Leng Chan, chairman of Guoco Group Ltd.