Guan Jianzhong of Dagong Global Credit Rating Co. Ltd.

Guan Jianzhong of Dagong Global Credit Rating Co. Ltd.

Nelson Ching/Bloomberg

Guan Jianzhong, chairman of Dagong Global Credit Rating Co. Ltd.