Greek Stocks Rally on Optimism

Greek Stocks Rally on Optimism

Simon Dawson/Bloomberg

A European Union (EU) flag hangs outside the Athens Stock Exchange.