Gordon Gee

Gordon Gee

Kiichiro Sato/AP Photo

New Ohio State University President Gordon Gee receives a gift of a vest similar to one worn by former football coach Jim Tressel in this file photo in Columbus, Ohio.