France's Prime Minister Francois Fillon

France's Prime Minister Francois Fillon

Simon Dawson/Bloomberg

France's Prime Minister Francois Fillon.