Foxconn Chairman Terry Gou

Foxconn Chairman Terry Gou

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Terry Gou, chairman and founder of Foxconn Technology Group.