Foxconn Chairman

Foxconn Chairman

Ashley Pon/Bloomberg

Terry Gou, chairman of Foxconn Corp.