Former Olympus Corp. Chairman Tsuyoshi Kikukawa

Former Olympus Corp. Chairman Tsuyoshi Kikukawa

Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images

Tsuyoshi Kikukawa, former chairman and president of Olympus Corp.