FDIC Chairman Sheila Bair

FDIC Chairman Sheila Bair

Jin Lee/Bloomberg

Sheila Bair, chairman of the U.S. Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC).