Ezra Pound

Ezra Pound

National Portrait Gallery via Bloomberg

A photograph of Ezra Pound (1918) by E.O. Hoppe. It is on show in "Society, Studio & Street" at the National Portrait Gallery, London until May 30.