European Stocks Erase Gains

European Stocks Erase Gains

Simon Dawson/Bloomberg

Electronic ticker screens show stock prices inside the Athens Stock Exchange in Athens.