Eni SpA Chief Executive Officer Paolo Scaroni

Eni SpA Chief Executive Officer Paolo Scaroni

Jochen Eckel/Bloomberg

Eni SpA Chief Executive Officer Paolo Scaroni.