Eike Batista

Eike Batista

Chris Goodney/Bloomberg

Eike Batista, chairman of MMX Mineracao e Metalicos SA.