Echoes of Bo Xilai in Xi’s China Complicate Bid to Boost Party

Echoes of Bo Xilai in Xi’s China Complicate Bid to Boost Party

Bo Xilai, former Secretary of the Chongqing Municipal Committee of the Communist Party of China in Beijing, China. (Imaginechina via AP Images)