Denso Said to Be Considering 2 Billion Yen Investment in Sharp

Denso Said to Be Considering 2 Billion Yen Investment in Sharp

Nelson Ching/Bloomberg

A car drives into the Denso (Guangzhou Nansha) Co. Ltd. plant in Guangzhou, China.