Deng Xiaoping in Nanjing in 1985

Deng Xiaoping in Nanjing in 1985

EyePress

Deng Xiaoping, China's former leader, center, during a visit to Nanjing, Jiangsu Province, China, in 1985.