Chinese Premier Wen Jiabao

Chinese Premier Wen Jiabao

Feng Li/Pool/Getty Images

Chinese Premier Wen Jiabao.