China Overseas Chairman Kong Qingping

China Overseas Chairman Kong Qingping

Paul Hilton/Bloomberg

China Overseas Land & Investment Ltd. Chairman Kong Qingping.