Cheung Kong Chairman Li Ka-shing

Cheung Kong Chairman Li Ka-shing

Jerome Favre/Bloomberg

Li Ka-shing, chairman of Cheung Kong (Holdings) Ltd. and Hutchison Whampoa Ltd.