Cher Wang, chairwoman of HTC Corp.

Cher Wang, chairwoman of HTC Corp.

Chris Tzou/Bloomberg

Cher Wang, chairwoman of HTC Corp.