Chairman of Hangzhou Wahaha Group Zong Qinghou

Chairman of Hangzhou Wahaha Group Zong Qinghou

Nelson Ching/Bloomberg

Zong Qinghou, chairman of Hangzhou Wahaha Group Co.