Bright Food Group Co. Chairman Wang Zongnan

Bright Food Group Co. Chairman Wang Zongnan

Nelson Ching/Bloomberg

Bright Food Group Co. chairman Wang Zongnan.