Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

Kiyoshi Ota/Bloomberg

Pedestrians walk past a branch of Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. in Tokyo.