Ballet Hispanico

Ballet Hispanico

Amanda Gordon/Bloomberg

Theodore Dimon, Themis Dimon and Theodore Dimon Jr.