Australia's Prime Minister Tony Abbott

Australia's Prime Minister Tony Abbott

Saeed Khan/AFP/Getty Images

Tony Abbott, Australia's prime minister.