Australia's Prime Minister Julia Gillard

Australia's Prime Minister Julia Gillard

Stefan Postles/Getty Images

Julia Gillard, Australia's prime minister.