Australia's Prime Minister Julia Gillard

Australia's Prime Minister Julia Gillard

Mark Graham/Bloomberg

Julia Gillard, Australia's prime minister.