Australia’s Prime Minister Julia Gillard

Australia’s Prime Minister Julia Gillard

Carla Gottgens/Bloomberg

Julia Gillard, Australia's prime minister.