Australia's Prime Minister Gillard

Australia's Prime Minister Gillard

Patrick Hamilton/Bloomber

Julia Gillard, Australia's prime minister.