Australia's Prime Minister Gillard

Australia's Prime Minister Gillard

Mark Graham/Bloomberg

Julia Gillard, Australia's prime minister.