Asia Society

Asia Society

Amanda Gordon/Bloomberg

Stephen Schwarzman, CEO of Blackstone Group LP.