Amantanka Resort in Laos

Amantanka Resort in Laos

Amanda Marsalis/Bloomberg Markets via Bloomberg

The main pool at the luxurious Amantanka resort in Luang Prabang, Laos, on Nov. 19, 2011.