"Lady Gaga X Terry Richardson"

"Lady Gaga X Terry Richardson"

Hachette Book Group via Bloomberg

The cover jacket of "Lady Gaga X Terry Richardson" by Terry Richardson.